Vienkārša grāmatvedība

Tax Card katru mēnesi tirgotājam aizsūta ārzemju klientiem pārdoto preču atskaites. Atskaitēs norāda apkopotus datus par atsevišķos veikalos pārdotajām un ārzemju tūristiem no Latvijas izvestajām (eksportētajām) precēm. Uz šo atskaišu pamata tirgotājs, aizpildot PVN deklarāciju eksportētajām precēm, piemēro 0 % PVN likmi.
Tirgotājs, pierakstoties Tax Card informācijas sistēmai, vienmēr var apskatīt vēlamā laikposma datus un lejupielādēt tos. Tirgotājam periodiski pārdod dokumentu oriģinālus (Tax Free formas, kvītis u. c.), kas apstiprina, ka preces ir aizvestas (eksportētas) no ES teritorijas.